Vad är gasol?


Gasol är en petroleumprodukt, officiellt kallad Kondenserad (förvätskad) Petroleumgas, som till huvuddelen består av gaserna propan, propen och butan. Dessa gaser är enkla, kondenserbara (kan omvandlas till vätska) kolväten som utvinns vid raffinaderier eller petrokemiska anläggningar. Gasol i form av propan och propen ger tryck till brännaren ända ner till -40°C och kan därför användas även vid mycket sträng kyla. Dessa gaser säljs i metall- eller kompositflaskor. 


Butan däremot ger endast tryck ned till 0°C och kan bara användas ned till denna temperatur. Butan säljs i s k engångsflaskor.  

Ladda ner: Viktig information till dig som använder gasol  (nytt fönster). Se även Primagaz hemsida

Prisexempel flaskbyten:

[ALTERNATIV TEXT HÄR]

Byte flaska PK5    

299 kr

[ALTERNATIV TEXT HÄR]

Byte flaska PK10    

399 kr

[ALTERNATIV TEXT HÄR]

Byte flaska P11

495 kr

[ALTERNATIV TEXT HÄR]

Byte flaska PA11

495 kr

[ALTERNATIV TEXT HÄR]

Byte flaska P6 

375 kr

[ALTERNATIV TEXT HÄR]

Byte flaska H11

650 kr

Brasvärme i norr

Servicegatan 2 
931 76 Skellefteå

Kontakt